Dijken
Jaarbeeld 2018

Dijken

Waterschap Rivierenland en gemeente Vianen (sinds 1 januari 2019 gemeente Vijfheerenlanden) willen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van het Hazelaarplein in Vianen. Met elkaar kijken ze naar mogelijkheden voor een gecombineerd plan van de dijkversterking en woningbouw. 

Dijkversterking combineren met herontwikkeling Hazelaarplein in Vianen

Op 11 september ondertekenden waterschap en gemeente een intentieovereenkomst.

Het waterschap heeft de opgave om de Lekdijk tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27 ten noorden van Vianen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te versterken. Gemeente Vianen is van plan het Hazelaarplein, ter hoogte van de Lekdijk, opnieuw in te richten met de bouw van een appartementencomplex. 

Zowel de gemeente Vianen als het waterschap hebben de ambitie en intentie om samen van deze (ruimtelijke) ontwikkeling, het Hazelaarplein, een succes te maken. 

september 2018

Wethouder Harry van Tilburg (links) en heemraad Goos den Hartog ondertekenen de intentieovereenkomst

In februari heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Varik bezocht. Zij heeft zich een beeld kunnen vormen hoe bewoners en bestuurders tegen de plannen aankeken om het rivierwater tegen te houden.

Minister Infrastructuur en Waterstaat bezoekt Varik 

Er zijn twee alternatieven uitgewerkt waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Een alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse hoogwatergeul ter hoogte van Varik en Heesselt.

Veel bezorgde inwoners van Varik en Heesselt waren tegen een hoogwatergeul.

Uiteindelijk koos de minister, in juli, voor een voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul.

Deze keuze werd gemaakt na advies van de stuurgroep ‘Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt’, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel en Waterschap Rivierenland.

februari 2018

Herontwikkeling Hazelaarplein

Na een uitvoeringsperiode van ruim vijf
jaar, werd op zaterdag 29 september het
dijkverbeteringsproject KIS feestelijk
opgeleverd. Alle dijkbewoners waren
hiervoor uitgenodigd. Heemraad Goos 
den Hartog onthulde op feestelijke wijze
vier informatieborden die inmiddels op
diverse locaties langs de dijk zijn geplaatst. 

Officiële viering mijlpaal ‘dijkveilig’ 
Dijkversterkingsproject KIS 

Vele jaren van voorbereiding gingen vooraf aan de
uitvoering van dit bijzondere en innovatieve project
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Het versterken van deze dijk, met een lengte van
10 kilometer, was complex. Niet alleen vanwege de
slappe veengrond, maar met name door de vele
woningen, bedrijven en nutsvoorzieningen langs
de dijk. Het heeft veel van de bewoners gevraagd.
Nu is er een mooie, veilige dijk. 

september 2018

(Kinderdijk-Schoonhovenseveer)

Op 19 november bezocht Deltacommissaris Wim Kuijken het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Vijf werkgroepen van bewoners hebben de laatste jaren nauw samengewerkt met Waterschap Rivierenland en de Graaf Reinaldalliantie om de plannen voor de dijkversterking voor te bereiden. 

Bezoek Deltacommissaris aan dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg

Wim Kuijken is onder de indruk van de manier waarop deze betrokken groep bewoners en bedrijven mee doet
in het project.

De vijf werkgroepen, de zogenoemde ensemblewerk-groepen, bestaan uit zo’n honderd bewoners. Zij hebben
zich de afgelopen twee en een half jaar gebogen over de
vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk.


november 2018

Deltacommissaris Wim Kuijken:
“Jullie hebben hier een prachtig voorbeeld neergezet. Dit is dé manier waarop we dit soort projecten moeten aanpakken. Het zorgt ervoor
dat uiteindelijke keuzes begrepen worden.”

Herontwikkeling Hazelaarplein

A27 tot Hazelaarplein

scroll naar beneden

Dijken

Er zijn twee alternatieven uitgewerkt waarmee de beoogde waterveiligheid verzekerd kan worden. Een alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse hoogwatergeul ter hoogte van Varik en Heesselt.

Veel bezorgde inwoners van Varik en Heesselt waren tegen een hoogwatergeul.

Uiteindelijk koos de minister, in juli, voor een voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul.

Deze keuze werd gemaakt na advies van de stuurgroep ‘Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt’, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel en Waterschap Rivierenland.

Minister Infrastructuur en Waterstaat bezoekt Varik 

In februari heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Varik bezocht. Zij heeft zich een beeld kunnen vormen hoe bewoners en bestuurders tegen de plannen aankeken om het rivierwater tegen te houden.

februari 2018

Waterschap Rivierenland en gemeente Vianen (sinds 1 januari 2019 gemeente Vijfheerenlanden) willen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van het Hazelaarplein in Vianen. Met elkaar kijken ze naar mogelijkheden voor een gecombineerd plan van de dijkversterking en woningbouw. 

Op 11 september ondertekenden waterschap en gemeente een intentieovereenkomst.

Het waterschap heeft de opgave om de Lekdijk tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27 ten noorden van Vianen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te versterken. Gemeente Vianen is van plan het Hazelaarplein, ter hoogte van de Lekdijk, opnieuw in te richten met de bouw van een appartementencomplex. 

Zowel de gemeente Vianen als het waterschap hebben de ambitie en intentie om samen van deze (ruimtelijke) ontwikkeling, het Hazelaarplein, een succes te maken. 

Dijkversterking combineren met herontwikkeling Hazelaarplein in Vianen

september 2018

Wethouder Harry van Tilburg (links) en heemraad Goos den Hartog ondertekenen de intentieovereenkomst

Na een uitvoeringsperiode van ruim vijf jaar, werd op zaterdag 29 september het dijkver-
beteringsproject KIS feestelijk
opgeleverd. Alle dijkbewoners waren hiervoor uitgenodigd. Heemraad Goos den Hartog onthulde op feestelijke wijze vier informatieborden die inmiddels op diverse locaties langs de dijk zijn geplaatst. 

Officiële viering mijlpaal ‘dijkveilig’ 
Dijkversterkingsproject KIS 

Vele jaren van voorbereiding gingen vooraf aan de uitvoering van dit bijzondere en innovatieve project
van het Hoogwaterbeschermings-programmaHet versterken van deze dijk, met een lengte van 10 kilometer, was complex. Niet alleen vanwege de
slappe veengrond, maar met name door de vele woningen, bedrijven en nutsvoorzieningen langs de dijk. Het heeft veel van de bewoners gevraagd.
Nu is er een mooie, veilige dijk. 

Herontwikkeling Hazelaarplein

september 2018

(Kinderdijk-Schoonhovenseveer)

Herontwikkeling Hazelaarplein

A27 tot Hazelaarplein

Deltacommissaris Wim Kuijken:
“Jullie hebben hier een prachtig voorbeeld neergezet. Dit is dé manier waarop we dit soort projecten moeten aanpakken. Het zorgt ervoor dat uiteindelijke keuzes begrepen worden.”

Voorstellen van ensemble werkgroepen

november 2018

Wim Kuijken is onder de indruk van de manier waarop deze betrokken groep bewoners en bedrijven mee doet in het project.

De vijf werkgroepen, de zogenoemde
ensemblewerk-groepen, bestaan uit
zo’n honderd bewoners. Zij hebben
zich de afgelopen twee en een half
jaar gebogen over de vraag wat zij
belangrijk vinden op en rond de dijk.


Bezoek Deltacommissaris aan dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg

Op 19 november bezocht Deltacommissaris Wim Kuijken het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Vijf werkgroepen van bewoners hebben de laatste jaren nauw samengewerkt met Waterschap Rivierenland en de Graaf Reinaldalliantie om de plannen voor de dijkversterking voor te bereiden.