Innovatie

Innovatie en energie
Jaarbeeld 2018

en energie

emmers water per uur

Infiltratieproef

In juni vond de tweede infiltratieproef  van de projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit (POVM) plaats. Waterschap Rivierenland is trekker van de POVM. 

Water opzettelijk in dijk laten infiltreren

Met extreem weer staat het water hoog tegen de dijk en zijn er golven, waarvan de hoogste over de dijk slaan. Daardoor kan het talud van de dijk verzadigd raken en verzwakken. Met deze infiltratieproef hebben we opzettelijk (en gecontroleerd) water laten infiltreren in een gedeelte van een dijk. Zo veroorzaakten we een toename van de waterspanningen in de dijk. Hierdoor drukken de gronddeeltjes minder vast op elkaar, waardoor de stevigheid (sterkte) afneemt.
We hebben dit proces continu gemonitord om te
weten wat deze proef met de dijk doet. 

juni 2018

Dit soort praktijkproeven zijn erg belangrijk: het geeft een beeld van wat er in de praktijk gebeurt. Zo kunnen we controleren of de huidige rekenregels kloppen. Met de
resultaten van deze proef verwachten we
de huidige uitgangspunten voor het
berekenen van de veiligheid van dijken
verder te kunnen aanscherpen.

Tijdens deze proef lieten we gedurende

zo’n 10 uur water over het binnentalud

van de dijk lopen.

scroll naar beneden

Begin 2018 vond er in opdracht van de projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit (POVM) - waarvan Waterschap Rivierenland trekker is - een bijzondere proef plaats:
de damwandbezwijkproef.   

Damwandbezwijkproef voor inzicht

Voor deze proef werd een 60-meter lange proefdijk opgebouwd van zo’n vijf meter hoog. In deze proefdijk zijn damwanden aangebracht en deze werden, door de belasting op de dijk stap voor stap op te voeren, tot bezwijken gebracht. Tijdens de proef werd continu gemonitord. De proef is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het werkelijke vervormingsgedrag van damwanden en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk. Binnen de POVM denken kennisinstituten, overheden en marktpartijen samen na over hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan.  

maart 2018

De officiële oplevering van het eerste zonnepark van Waterschap Rivierenland op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) vond plaats op 30 januari. Helga van Leur, ambassadeur van klimaat en duurzaamheid, bevestigde symbolisch het laatste zonnepaneel. Dankzij dit zonnepark, bestaande uit maar liefst 2.700 panelen, kan de rwzi in Gorinchem-Oost energieneutraal draaien.

Waterschap Rivierenland, onderzoeksinstituut Deltares en de project overstijgende verkenning Piping hebben de Waterinnovatieprijs 2018 gewonnen met de nieuwe techniek ‘grofzandbarrière’. 

Grofzandbarrière wint Waterinnovatieprijs 2018

november 2018

Op natuurlijke wijze voorkomt de grofzandbarrière het probleem van piping. De grofzandbarrière is een doorontwikkeling van het verticaal zanddicht geotextiel (VZG). Bij de grofzandbarrière wordt een sleuf van grof zand in de teen van de dijk ingebracht. De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar houdt de pipegroei - onder de dijk door - tegen. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen.

Werken met een grofzandbarrière is sneller, goedkoper en duurzamer dan de traditionele aanpak. De realisatie van de grofzandbarrière kan snel verlopen en er worden alleen natuurlijke materialen toegepast.


Zonnepark voor energieneutrale zuivering van afvalwater

januari 2018

Waterdruk op en in de dijk

Damwand

Watercontainer

Klei- en veenlaag

Geinfiltreerde klei- en veenlaag

Zandlaag

A

B

C

A

B

C

In het land van Altena staat sinds 
kort de eerste slimme vislift! Stuwen, gemalen en sluizen, het zijn vaak lastige obstakels voor een vis. Daar hebben Waterschap Rivierenland en Vislift B.V. wat op gevonden: de vislift. Dankzij deze vispassage kunnen vissen zich sneller en gemakkelijk verplaatsen.

Een vispassage maakt gebruik van een eenvoudig concept: het laat water getrapt naar beneden lopen. Daardoor wordt de stroomsnelheid lager en kunnen vissen omhoog zwemmen. Wat de vislift uniek maakt - in tegenstelling tot traditionele passages – is dat het rekening houdt met het type vis. Het herkent elke vis die komt aanzwemmen. Bovendien neemt de lift minder ruimte in. De passage houdt ook de kwaliteit en de stand van het water in de gaten. Zo kan het waterschap bijvoorbeeld zien als er een schadelijke stof in het water geloosd is.

We werken er hard aan om in 2030 volledig energieneutraal te kunnen werken. Maar liefst 75% van de energie die het waterschap gebruikt, is nodig voor het zuiveren van afvalwater. Een logische keuze dus om juist daar gebruik te maken van duurzame energie. In de toekomst zullen nog meer zonneparken worden aangelegd op terreinen van rwzi’s. 


Gemakkelijker zwemmen van A naar B 

november 2018

Innovatie

en energie

Infiltratieproef

emmers water per uur

10.000

In juni vond de tweede infiltratieproef  van de projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit (POVM) plaats. Waterschap Rivierenland is trekker van de POVM. 

Water opzettelijk in dijk laten infiltreren

Met extreem weer staat het water hoog tegen de dijk en zijn er golven, waarvan de hoogste over de dijk slaan. Daardoor kan het talud van de dijk verzadigd raken en verzwakken. Met deze infiltratieproef hebben we opzettelijk (en gecontroleerd) water laten infiltreren in een gedeelte van een dijk. Zo veroorzaakten we een toename van de waterspanningen in de dijk. Hierdoor drukken de gronddeeltjes minder vast op elkaar, waardoor de stevigheid (sterkte) afneemt. We hebben dit proces continu gemonitord om te weten wat deze proef met de dijk doet. 

juni 2018

Dit soort praktijkproeven zijn erg belangrijk: het geeft een beeld van wat er in de praktijk gebeurt. Zo kunnen we controleren of de huidige rekenregels kloppen. Met de
resultaten van deze proef verwachten we
de huidige uitgangspunten voor het
berekenen van de veiligheid van dijken
verder te kunnen aanscherpen.

Tijdens deze proef lieten we gedurende zo’n 10 uur water over het binnentalud van de dijk lopen.

Zonnepark voor energieneutrale zuivering van afvalwater

januari 2018

De officiële oplevering van 
het eerste zonnepark van Waterschap Rivierenland op 
het terrein van een rioolwater-zuiveringsinstallatie (rwzi) vond plaats op 30 januari. Helga van Leur, ambassadeur van klimaat en duurzaamheid, bevestigde symbolisch het laatste zonne-paneel. Dankzij dit zonnepark, bestaande uit maar liefst 2.700 panelen, kan de rwzi in Gorinchem-Oost energie-neutraal draaien.

We werken er hard aan om in 2030 volledig energieneutraal te kunnen werken. Maar liefst 75% van de energie die het waterschap gebruikt, is nodig voor het zuiveren van afvalwater. Een logische keuze dus om juist daar gebruik te maken van duurzame energie. In de toekomst zullen nog meer zonneparken worden aangelegd op terreinen van rwzi’s. 


Begin 2018 vond er in opdracht van de projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit (POVM) - waarvan Waterschap Rivierenland trekker is - een bijzondere proef plaats:
de damwandbezwijkproef.   

Voor deze proef werd een 60-meter lange proefdijk opgebouwd van zo’n vijf meter hoog. In deze proefdijk zijn damwanden aangebracht en deze werden, door de belasting op de dijk stap voor stap op te voeren, tot bezwijken gebracht. Tijdens de proef werd continu gemonitord. De proef is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het werkelijke vervormingsgedrag van damwanden en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk. Binnen de POVM denken kennisinstituten, overheden en marktpartijen samen na over hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan.  

Damwandbezwijkproef voor inzicht

C

B

de dijk bezwijkt

A

Waterdruk op en in de dijk

Damwand

Watercontainer

Klei- en veenlaag

Geinfiltreerde klei- en veenlaag

Zandlaag

A

B

C

A

In het land van Altena staat sinds kort de eerste slimme vislift! Stuwen, gemalen en sluizen, het zijn vaak lastige obstakels voor een vis. 
Daar hebben Waterschap Rivierenland en Vislift B.V. 
wat op gevonden: de vislift. Dankzij deze vispassage 
kunnen vissen zich sneller 
en gemakkelijk verplaatsen.

Een vispassage maakt gebruik van een eenvoudig concept: het laat water getrapt naar beneden lopen. Daardoor wordt de stroomsnelheid lager en kunnen vissen omhoog zwemmen. Wat de vislift uniek maakt - in tegenstelling tot traditionele passages – is dat het rekening houdt met het type vis. Het herkent elke vis die komt aanzwemmen. Bovendien neemt de lift minder ruimte in. De passage houdt ook de kwaliteit en de stand van het water in de gaten. Zo kan het waterschap bijvoorbeeld zien als er een schadelijke stof in het water geloosd is.

Waterschap Rivierenland, onderzoeksinstituut Deltares 
en de project overstijgende
verkenning Piping hebben de
Waterinnovatieprijs 2018
gewonnen met de nieuwe
techniek ‘grofzandbarrière’. 

Grofzandbarrière wint Waterinnovatieprijs 2018

november 2018

Op natuurlijke wijze voorkomt de grofzandbarrière het probleem van piping. De grofzandbarrière is een doorontwikkeling van het verticaal zanddicht geotextiel (VZG). Bij de grofzandbarrière wordt een sleuf van grof zand in de teen van de dijk ingebracht. De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar houdt de pipegroei - onder de dijk door - tegen. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen.

Werken met een grofzandbarrière is sneller, goedkoper en duurzamer dan de traditionele aanpak. De realisatie van de grofzandbarrière kan snel verlopen en er worden alleen natuurlijke materialen toegepast.


Gemakkelijker zwemmen van A naar B 

maart 2018

november 2018