Voorwoord
Jaarbeeld 2018


Beste lezer,

zich vol voor heeft ingezet en waarover u in dit Jaarbeeld meer ziet en leest. Graag licht ik een
aantal onderwerpen voor u uit.

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Ook in 2018 was dit
de kernopdracht waar het waterschap 

Arie Bassa, 
Heemraad Waterschap Rivierenland

Arie Bassa

Droge zomer

Het jaar 2018 is met hitte-, zon- en droogterecords de boeken ingegaan. In januari startten we het jaar met hoogwater. Gevolgd door een lange periode van droogte in de zomer. We hebben duidelijk gemerkt dat het klimaat verandert. Om hiermee op een juiste wijze de komende jaren om te blijven gaan, moeten we voorbereid zijn op deze omstandigheden.

In 2018 hebben we 

duidelijk gemerkt dat 

het klimaat verandert. 

Water moet vooral 

Na zes eeuwen verandering

Maar er zijn ook andere uitdagingen. Zo is er in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en stevig genoeg. Bij hevige regenval moeten daar extra noodgemalen bijgeplaatst worden om wateroverlast te voorkomen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het waterschap op zoek is gegaan naar structurele oplossingen. Na zes eeuwen zal in dit gebied het water niet alleen via Kinderdijk worden afgevoerd maar ook via een of twee nieuw te bouwen boezemgemalen.

Mathieu Gremmen waarnemend dijkgraaf

Ook was er in 2018 het afscheid van onze dijkgraaf Roelof Bleker. Op 31 augustus 2018 heeft hij officieel afscheid genomen van Waterschap Rivierenland en werd na acht jaar zijn functie als dijkgraaf beëindigd. Met veel plezier keek Roelof terug op zijn werk bij het waterschap en blikte vooruit op zijn nieuwe functie als voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Mathieu Gremmen werd per 1 september 2018 waarnemend dijkgraaf. Hij neemt waar tot de benoeming van de nieuwe dijkgraaf.

In dit Jaarbeeld ziet u de belangrijkste activiteiten van 2018 
op een rij. Hopelijk inspireren we u en wensen u veel kijk- en leesplezier.

Namens het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland
Arie Bassa, Heemraad

Waterplan per gemeente

Het waterschap heeft met elke gemeente een waterplan
opgesteld. In een waterplan staan de maatregelen en
ambities die ervoor zorgen dat u in uw omgeving veilig en
leefbaar kunt wonen en er voldoende ruimte is voor water.
Niet alleen omdat water leuk is om naar te kijken, maar ook
om wateroverlast te voorkomen. Want de gevolgen van de
klimaatveranderingen zijn ook binnen gemeentegrenzen
zichtbaar. Door de klimaatveranderingen valt er meer
regen. Wanneer er in bestaande vijvers en sloten niet
voldoende ruimte is om die regen op te vangen, is de kans
op wateroverlast groter. In waterplannen besteden we hier
nadrukkelijk aandacht aan. Water moet daarnaast schoon
zijn, zodat planten en dieren erin kunnen leven en kinderen
erin kunnen spelen. 

ook leuk zijn. Zowel om

naar te kijken, als om

in te recreëren.

scroll naar beneden

Arie Bassa, 
Heemraad Waterschap Rivierenland

zich vol voor heeft ingezet en waarover u in dit Jaarbeeld meer ziet en leest. Graag licht ik een
aantal onderwerpen voor u uit.


Beste lezer,

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Ook in 2018 was dit
de kernopdracht waar het waterschap 

Maar er zijn ook andere uitdagingen. Zo is er in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en stevig genoeg. Bij hevige regenval moeten daar extra noodgemalen bijgeplaatst worden om wateroverlast te voorkomen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het waterschap op zoek is gegaan naar structurele oplossingen. Na zes eeuwen zal in dit gebied het water niet alleen via Kinderdijk worden afgevoerd maar ook via een of twee nieuw te bouwen boezemgemalen.

Het jaar 2018 is met hitte-, zon- en droogterecords de boeken ingegaan.
In januari startten we het jaar met hoogwater. Gevolgd door een lange periode van droogte in de zomer.
We hebben duidelijk gemerkt dat het klimaat verandert. Om hiermee op een juiste wijze de komende jaren mee om te blijven gaan, moeten we voorbereid zijn op deze omstandigheden.

Droge zomer

In 2018 hebben we 

duidelijk gemerkt dat 

het klimaat verandert. 

Waterplan per gemeente

Het waterschap heeft met elke gemeente een waterplan opgesteld. In een waterplan staan de maatregelen en
ambities die ervoor zorgen dat u in uw omgeving veilig en leefbaar kunt wonen en er voldoende ruimte is voor water.
Niet alleen omdat water leuk is om naar te kijken, maar ook om wateroverlast te voorkomen. Want de gevolgen van de
klimaatveranderingen zijn ook binnen gemeentegrenzen zichtbaar. Door de klimaatveranderingen valt er meer
regen. Wanneer er in bestaande vijvers en sloten niet voldoende ruimte is om die regen op te vangen, is de kans op wateroverlast groter. In waterplannen besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Water moet daarnaast schoon
zijn, zodat planten en dieren erin kunnen leven en kinderen erin kunnen spelen. 

Water moet vooral
ook leuk zijn. Zowel om naar te kijken, als om in te recreëren

Mathieu Gremmen waarnemend dijkgraaf

Ook was er in 2018 het afscheid van onze dijkgraaf Roelof Bleker. Op 31 augustus 2018 heeft hij officieel afscheid genomen van Waterschap Rivierenland en werd na acht jaar zijn functie als dijkgraaf beëindigd. Met veel plezier keek Roelof terug op zijn werk bij het waterschap en blikte vooruit op zijn nieuwe functie als voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Mathieu Gremmen werd per 1 september 2018 waar-nemend dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Hij neemt waar tot de benoeming van de nieuwe dijkgraaf.

Na zes eeuwen verandering

In dit Jaarbeeld ziet u de belangrijkste activiteiten van 2018 op een rij. Hopelijk inspireren we 
u en wensen u veel 
kijk- en leesplezier.

Namens het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland
Arie Bassa, Heemraad