Flora en fauna
Jaarbeeld 2018

Flora en fauna

Bloemen en kruiden maken een dijk sterker. En het is nog mooi ook en goed voor de natuur. Daarom testen we op vier trajecten het beheer van een bloemrijke dijk. 

Bloemrijke dijk: voor veiligheid en ecologie

Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden,
bloemen en grassen is beter bestand tegen de
krachten van het langsstromende water. Bovendien is
zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit. Op vier
locaties maaien we anders dan op gewone dijken:
de tijdstippen wijken af en ook de methodes.
Op bloemrijke dijken start het maaien al eind april,
op andere dijken gebeurt dat later in de zomer.


april 2018

Veldgids Flora &
Fauna: handig 
hulpmiddel

mei 2018

Veel medewerkers van Waterschap Rivierenland werken dagelijks buiten in en met de natuur. Elk seizoen is anders. Het rivierengebied is een belangrijk leefgebied van planten en dieren. Daar houden we rekening mee. Handig dus om te weten wat je tegen komt in het veld. In onze Veldgids Flora & Fauna voor collega’s staan de meest voorkomende en beschermde planten en dieren in van het gebied. In 2018 verscheen een nieuwe editie. Met een beschrijving van de verschillende soorten, naast globale informatie over wet- en regelgeving en de landschappen waarin de soorten leven.

Veiligheid staat voorop in ons wegbeheer. Maar als het even kan, bieden we de natuur de ruimte. 

Zeldzame orchidee terug in wegberm

Ecologisch beheer loont, zo bleek in juni: scholier Maarten vond in de Alblasserwaard een zeldzame orchidee. Het Rood Bosvogeltje was al dertig jaar niet meer gezien in Nederland. Op de locatie, die geheim bleef, pasten we ons maaibeheer aan.

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheren we buiten de bebouwde kom zo’n zeshonderd kilometer aan wegen, inclusief fietspaden. Dat gebeurt steeds meer natuurvriendelijk. Zo sloot het waterschap zich aan bij het convenant Blauwzaam. Dit convenant staat voor meer biodiversiteit door ecologisch beheer van het Prachtlint, een lint van kleurrijke bloemen van Alblasserdam tot Leerdam.


juni 2018

scroll naar beneden

De locaties:

Hagestein - Opheusden

Lienden Dijktaluds recente dijkverbetering 

Waaldijk Zaltbommel - Gameren Slaperdijk 

Maasdijk Mook - Nederasselt

Flora en fauna

Bloemen en kruiden maken een dijk sterker. En het is nog mooi ook en goed voor de natuur. Daarom testen we op vier trajecten het beheer van een bloemrijke dijk. 

Bloemrijke dijk: voor veiligheid en ecologie

Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van het langsstromende water. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit. Op vier locaties maaien we anders dan op gewone dijken: de tijdstippen wijken af en ook de methodes. Op bloemrijke dijken start het maaien al eind april,
op andere dijken gebeurt dat later in
de zomer.


april 2018

De locaties:

Hagestein - Opheusden

Lienden Dijktaluds recente dijkverbetering 

Waaldijk Zaltbommel - Gameren Slaperdijk 

Maasdijk Mook - Nederasselt

Veldgids Flora &
Fauna: handig 
hulpmiddel

mei 2018

Veel medewerkers van Waterschap Rivierenland werken dagelijks buiten in en met de natuur. Elk seizoen is anders. Het Rivierengebied is een belangrijk leefgebied van planten en dieren. Daar houden we rekening mee. Handig dus om te weten wat je tegen komt in het veld. In onze Veldgids Flora & Fauna voor collega’s staan de meest voorkomende en beschermde planten en dieren in van het gebied. In 2018 verscheen een nieuwe editie. Met een beschrijving van de verschillende soorten, naast globale informatie
over wet- en regelgeving en de landschappen waarin
de soorten leven.

Ecologisch beheer loont, zo bleek in juni: scholier Maarten vond in de Alblasserwaard een zeldzame orchidee. Het Rood Bosvogeltje was al dertig jaar niet meer gezien in Nederland. Op de locatie, die geheim bleef, pasten we ons maaibeheer aan.

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheren we buiten de bebouwde kom zo’n zeshonderd kilometer aan wegen, inclusief fietspaden. Dat gebeurt steeds meer natuurvriendelijk. Zo sloot het waterschap zich aan bij het convenant Blauwzaam. Dit convenant staat voor meer biodiversiteit door ecologisch beheer van het Prachtlint, een lint van kleurrijke bloemen van Alblasserdam tot Leerdam.


juni 2018

Zeldzame orchidee terug in wegberm

Veiligheid staat voorop in ons wegbeheer. Maar als het even kan, bieden we de natuur de ruimte.