Educatie en internationale
kennisdeling

Educatie en internationale kennisdeling
Jaarbeeld 2018
Hoogwater Gorinchem
Hoogwater Gorinchem

scroll naar beneden

Waterschap Rivierenland heeft mee mogen werken aan een aflevering over Dijken in een tiendelige Klokhuis-serie over water die in het voorjaar van 2018 is uitgezonden. 

NTR Klokhuis uitzending over onze dijken

maart 2018

In de aflevering ‘Veilige dijken’, opgenomen bij
Waterschap Rivierenland, gaat presentatrice Nienke de
la Rive Box op pad met dijkbeheerder Adrie Kraaijeveld.
Samen gingen zij op dijkinspectie (Lekdijk), bezochten een
dijkversterkingsproject (Streefkerk) en een coupure
(Dalempoort in Gorinchem). Verder keken ze mee met
muskusrattenbeheerder, Arjan de Ruijter, die langs de
Goilberdingerdijk in Culemborg vertelde over zijn werk.

De aflevering Veilige Dijken (maar ook de overige negen afleveringen over water) zijn terug te kijken.

Gastles ‘Water’ voor het voortgezet onderwijs

Naast het educatieve doel van de gastlessen ervaren de leerlingen vooral ook hoe breed en uitdagend het werk bij het waterschap is. De gastlessen worden gegeven door waterschapsmedewerkers die met passie over hun werk vertellen en hiervoor zijn geschoold. De gastles bestaat uit een algemene introductie over wat de zorg voor sterke dijken, voldoende en schoon water inhoudt. Vervolgens is er korte uitleg ten behoeve van beroepsoriëntatie. Voortgezet onderwijsinstellingen kunnen de gastles aanvragen via www.wsrl.nl/leren.

Om de jongeren van het voortgezet onderwijs te interesseren voor de watersector en aandacht te genereren voor de doelstellingen van het waterschap, is er in 2018 een gastles voor het voortgezet onderwijs opgezet. 

september 2018

Dertig Internationale delegaties bezoeken waterschap

Allemaal willen ze meer weten over de aanpak van het waterschap om schoon water en veilige dijken te hebben én te houden. Waterschap Rivierenland vindt het belangrijk om op deze manier kennis te delen en het waterbeheer wereldwijd verder te innoveren.

Elke delegatie is op interactieve wijze meegenomen in hoe het waterbeheer en het waterschap in Nederland werkt. 

In 2018 bezochten zo’n dertig internationale delegaties Waterschap Rivierenland. Buitenlandse ministeries uit onder andere China, internationale delegaties van Singapore tot aan Duitsland, studenten van internationale universiteiten en waterexperts die input willen voor internationale cursussen. 

september 2018

Onderwerpen waarover de delegaties voornamelijk meer willen weten zijn dijkverbetering, beheer en onderhoud, rioolwaterzuivering en hoe de calamiteitenorganisatie is geregeld. De meeste bezoeken zijn gecombineerd met een excursie op locatie, om ook het werk in de praktijk te zien. 

Waterschap Rivierenland gaat internationaal

  • Met behulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er met de internationale beheerder van de Senegalrivier een samenwerkingsverband om te helpen bij de organisatie en kennisdeling van het waterbeheer, beheer en onderhoud en organisatieontwikkeling.
  • Het Ministerie van Water in Zuid-Afrika heeft met een aantal waterschappen, waaronder Waterschap Rivierenland, een samenwerking om de ‘spelregels’ waarbinnen de organisatie kan werken te bepalen. Ook wel institutionele ontwikkeling genoemd.
  • Ook in Bosnië en Herzegovina wordt kennis op het gebied van dijken, rioolwaterzuivering en beheer en onderhoud gedeeld met de waterbeheerders daar.

Het waterschap heeft met drie landen een specifiek samenwerkingsverband om zo nog betere kennisdeling te realiseren:

Zuid-Afrika als voorbeeld

Deze samenwerkingen zijn opgezet om kennis vanuit Nederland met het buitenland te delen. Maar in 2018 is vanuit Zuid-Afrika kennis opgehaald om vanuit het waterschap meer te weten te komen over hoe ze in Zuid-Afrika burgerparticipatie aanpakken. In Zuid-Afrika is participatie volgens de principes van Batho Pele (putting people first) bij wet geregeld. Het gaat dan vooral over georganiseerde brede participatie en niet alleen over participatie, zoals vaak in Nederland, in projecten. 
Deze kennis uit Zuid-Afrika wordt actief gebruikt bij de aanstaande invoering van de Omgevingswet. 

Educatie en internationale
kennisdeling

Waterschap Rivierenland heeft mee mogen werken aan een aflevering over Dijken in een tiendelige Klokhuis-serie over water die in het voorjaar van 2018 is uitgezonden. 

NTR Klokhuis uitzending over onze dijken

maart 2018

In de aflevering ‘Veilige dijken’, opgenomen bij Waterschap Rivierenland, gaat presentatrice Nienke de la Rive Box op pad met dijkbeheerder Adrie Kraaijeveld. Samen gingen zij op dijkinspectie (Lekdijk), bezochten een
dijkversterkingsproject (Streefkerk) en een coupure (Dalempoort in Gorinchem). Verder keken ze mee met muskusratten-beheerder, Arjan de Ruijter, die langs de
Goilberdingerdijk in Culemborg vertelde over zijn werk.

De aflevering Veilige Dijken (maar ook de overige negen afleveringen over water) zijn terug te kijken.

Gastles ‘Water’ voor het voortgezet onderwijs

Naast het educatieve doel van de gastlessen ervaren de leerlingen vooral ook hoe breed en uitdagend het werk bij het waterschap is. De gastlessen worden gegeven door waterschapsmedewerkers die met passie over hun werk vertellen en hiervoor zijn geschoold. De gastles bestaat uit een algemene introductie over wat de zorg voor sterke dijken, voldoende en schoon water inhoudt. Vervolgens is er korte uitleg ten behoeve van beroepsoriëntatie. Voortgezet onderwijsinstellingen kunnen de gastles aanvragen via www.wsrl.nl/leren.

Om de jongeren van het voortgezet onderwijs te interesseren voor de watersector en aandacht te genereren voor de doelstellingen van het waterschap, is er in 2018 een gastles voor het voortgezet onderwijs opgezet. 

september 2018

Dertig Internationale delegaties bezoeken waterschap

Allemaal willen ze meer weten over de aanpak van het waterschap om schoon water en veilige dijken te hebben én te houden. Waterschap Rivierenland vindt het belangrijk om op deze manier kennis te delen en het waterbeheer wereldwijd verder te innoveren.

Elke delegatie is op interactieve wijze meegenomen in hoe het waterbeheer en het waterschap in Nederland werkt. 

In 2018 bezochten zo’n dertig internationale delegaties Waterschap Rivierenland. Buitenlandse ministeries uit onder andere China, internationale delegaties van Singapore tot aan Duitsland, studenten van internationale universiteiten en waterexperts die input willen voor internationale cursussen. 

september 2018

Onderwerpen waarover de delegaties voornamelijk meer willen weten zijn dijkverbetering, beheer en onderhoud, rioolwaterzuivering en hoe de calamiteitenorganisatie is geregeld. De meeste bezoeken zijn gecombineerd met een excursie op locatie, om ook het werk in de praktijk te zien. 

Waterschap Rivierenland gaat internationaal

  • Met behulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er met de internationale beheerder van de Senegalrivier een samenwerkings-verband om te helpen bij de organisatie en kennisdeling van het waterbeheer, beheer en onderhoud en organisatieontwikkeling.
  • Het Ministerie van Water in Zuid-Afrika heeft met een aantal waterschappen, waaronder Waterschap Rivierenland, een samenwerking om de ‘spelregels’ waarbinnen de organisatie kan werken te bepalen. Ook wel institutionele ontwikkeling genoemd.
  • Ook in Bosnië en Herzegovina wordt kennis op het gebied van dijken, rioolwaterzuivering en beheer en onderhoud gedeeld met de waterbeheerders daar.

Het waterschap heeft met drie landen een specifiek samenwerkingsverband om zo nog betere kennisdeling te realiseren:

september 2018

Zuid-Afrika als voorbeeld

Deze samenwerkingen zijn opgezet om kennis vanuit Nederland met het buitenland te delen. Maar in 2018 is vanuit Zuid-Afrika kennis opgehaald om vanuit het waterschap meer te weten te komen over hoe ze in Zuid-Afrika burgerparticipatie aanpakken. In Zuid-Afrika is participatie volgens de principes van Batho Pele (putting people first) bij wet geregeld. Het gaat dan vooral over georganiseerde brede participatie en niet alleen over participatie, zoals vaak in Nederland, in projecten. Deze kennis uit Zuid-Afrika wordt actief gebruikt bij de aanstaande invoering van de Omgevingswet.