Hoogwater en droogte
Jaarbeeld 2018

Opvallend was later

Veerponten gingen uit de vaart, uiterwaarden liepen onder, vee moest worden verplaatst. Het leverde in januari prachtige beelden op van de Rijn en Waal. 

Hoogwater: prachtig, niet spannend

januari 2018

Maar van de piek van NAP +14,65 m bij Lobith waren onze dijkbeheerders nog niet onder de indruk. De vergelijking met 1995 ging niet op; sindsdien maakten dijkversterkingen en ruimte voor de rivier groot verschil. Wel sloten we in Nijmegen, Woudrichem en Gorinchem enkele coupures (doorgangen door dijken).

En we letten goed op wellen (een waterstroom die binnendijks geconcentreerd uit de grond stroomt), drijfhout en bevers. Opvallend was later pas het grote verschil, maar liefst acht meter, met de droge zomer. Het zijn uitersten die we in de toekomst vaker verwachten.

pas het grote verschil

(acht meter!) met de

droge zomer.

Dat oefenen we, zodat onze crisisbeheersing vlot verloopt. We controleren ook of coupures (doorgangen in dijken) netjes dicht gaan. Die zijn soms klein (zoals bij de Buitenstad in Vianen), soms groot (Kromme Nol
in Wijk en Aalburg) en soms al twee eeuwen oud (waaiersluis Asperen, Poterne Gorinchem).
Hoogwater is niet denkbeeldig, dat bleek in januari.
En we houden er rekening mee dat het vaker gebeurt.

Hoogwater is niet

Droge voeten, daar zijn in het rivierengebied ruim 1.000 kilometer aan rivierbandijken, zomerkades en polderkades voor nodig. 
Bij storm, hoogwater of juist droogte staat ons ‘dijkleger’ van driehonderd vrijwilligers en collega’s klaar om ze te inspecteren. 

Oefenen:
niet denkbeeldig

denkbeeldig, dat bleek

in januari.

We trokken alles uit de kast om nog water uit de laagstaande rivieren te halen, van Doornenburg
(verlengd gemaal) en Hardinxveld (andersom pompen)
tot Kinderdijk (oppassen voor verzilting).

In de Alblasserwaard hielden we de droge boezemkades scherp in de gaten, in de Maas en veel zwemwater drong de blauwalg op. Nog steeds zien we de gevolgen van de uitzonderlijke droogte, die we met een veranderend klimaat in de toekomst vaker verwachten.

De droge zomer van 2018

Zo heet en droog hadden we het nog niet gezien; de droge zomer van 2018 brak tal van records. De vraag naar water was, bijvoorbeeld in de fruitteelt, zo groot dat een
beregeningsverbod overdag nodig was om zuinig te zijn met water. 

Droogte: water
vasthouden en zuinig zijn

juli / augustus 2018

brak tal van records

Munnikenland Konikpaarden
Hoogwater Gorinchem

scroll naar beneden

Hoogwater coupure Waalkade Nijmegen
Hoogwater Gorinchem
Blauwalg Maas
Droogte Kolffgemaal
Droogte Steenenhoek
Droogte Ravenswaaij
Oefening coupure Poterne
Oefening coupure Poterne
Oefening coupures Rijswijk
Oefening Waaiersluis
Oefening coupures Vianen Dijkpoort

Opvallend was later

Veerponten gingen uit 
de vaart, uiterwaarden
liepen onder, vee moest
worden verplaatst. 
Het leverde prachtige
beelden op van de Rijn
en Waal in januari. 

Hoogwater: prachtig, niet spannend

Maar van de piek van NAP +14,65 m bij Lobith waren onze dijkbeheerders nog niet onder de indruk. De vergelijking met 1995 ging niet op; sindsdien maakten dijkversterkingen en ruimte voor de rivier groot verschil. Wel sloten we in Nijmegen, Woudrichem en Gorinchem enkele coupures (doorgangen door dijken).

En we letten goed op wellen
(een waterstroom die binnendijks geconcentreerd uit de grond stroomt), drijfhout en bevers. Opvallend was later pas het grote verschil, maar liefst acht meter, met de droge zomer. Het zijn uitersten die we in de toekomst vaker verwachten.

pas het grote verschil

(acht meter!) met de

droge zomer.

Zo heet en droog hadden we 
het nog niet gezien; de droge zomer van 2018 brak tal van records. De vraag naar water was, bijvoorbeeld in de fruitteelt, zo groot dat een beregenings-verbod overdag nodig was om zuinig te zijn 
met water. 

In de Alblasserwaard hielden we de droge boezemkades scherp in de gaten, in de Maas en veel zwemwater drong de blauwalg op. Nog steeds zien we de gevolgen van de uitzonderlijke droogte, die we met een veranderend klimaat in de toekomst vaker verwachten.

De droge zomer van 2018 brak tal van records

We trokken alles uit de kast om nog water uit de laagstaande rivieren te halen, van Doornenburg (verlengd gemaal) en Hardinxveld (andersom pompen) tot Kinderdijk (oppassen voor verzilting).

Droogte: water
vasthouden en zuinig zijn

juli / augustus 2018

in januari.

niet denkbeeldig, dat bleek

Dat oefenen we, zodat onze crisisbeheersing vlot verloopt.
We controleren ook of coupures (doorgangen in dijken) netjes dicht gaan. Die zijn soms klein (zoals bij de Buitenstad in Vianen), soms groot (Kromme Nol in Wijk en Aalburg) en soms al twee eeuwen oud (waaiersluis Asperen, Poterne Gorinchem).
Hoogwater is niet denkbeeldig, dat bleek in januari. En we houden er rekening mee dat het vaker gebeurt.

Hoogwater is 

Oefenen:
niet denkbeeldig

januari 2018

januari 2018

juli / augustus 2018

Droge voeten, daar zijn in het rivierengebied ruim 1.000 kilometer aan rivierbandijken, zomerkades en polderkades voor nodig. Bij storm, hoogwater of juist droogte staat ons ‘dijkleger’ van driehonderd vrijwilligers en collega’s klaar om ze te inspecteren.